AWF w Krakowie

Tradycja kształcenia kadr dla kultury fizycznej sięga początku XIX wieku. Pierwszym polskim uniwersytetem podejmującym zagadnienia wychowania fizycznego był Uniwersytet Jagielloński. Zorganizowane formy kształcenia istniały już w roku 1817, o czym świadczą zachowane materiały źródłowe Uniwersytetu. Pod koniec XIX wieku, pionierem nowoczesnego systemu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży był prof. Henryk Jordan, inicjator dwuletnich kursów kształcenia organizowanych przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1927 r. powstało Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego wywodzi się Akademia Wychowania Fizycznego im.  Bronisława Czecha w Krakowie. Po II wojnie światowej edukację kadr dla kultury fizycznej prowadziło Studium Wychowania Fizycznego istniejące przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu, a po reorganizacji - przy Akademii Medycznej. W 1950 r. Studium zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. W 1972 r. uczelnia uzyskała status Akademii.

Patronem AWF w Krakowie jest Bronisław Czech, trzykrotny olimpijczyk, wszechstronny narciarz, wielki patriota, mający również  zasługi w zakresie tworzenia podstaw teorii treningu narciarskiego oraz  kształcenia kadry instruktorów i trenerów.

Akademia Wychowania Fizycznego jest państwową uczelnią wyższą, w której studiuje około 4600 młodych ludzi. W swojej działalności prowadzonej na polu kultury fizycznej kieruje się zasadą wszechstronności i harmonijnego rozwoju współczesnego człowieka. Uczelnia posiada uprawnienia do  nadawania stopnia naukowego doktora  i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. AWF prowadzi studia pierwszego (licencjat), drugiego (magisterskie) i trzeciego (doktoranckie) stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym), wieczorowym i zaocznym. Studia doktoranckie prowadzone są  tylko trybem stacjonarnym. Kształcenie studentów odbywa się na czterech kierunkach:

Wychowanie fizyczne studia I-go i II-go stopnia dają kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego oraz możliwość uzyskania uprawnień trenera II klasy w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Można też podjąć specjalizację z dziennikarstwa sportowego.

W ramach zajęć fakultatywnych można również uzyskać uprawnienia instruktora w wielu dyscyplinach sportu oraz rekreacji.

Sport – studia I-go stopnia. Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę i umiejętności, które mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i  kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową. Interdyscyplinarna wiedza oraz kompetencje specjalistyczne w tym trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu i menedżera sportu umożliwią absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie, pracę w społecznych i publicznych instytucjach sportowych.

Fizjoterapia studia I-go i II-go stopnia przygotowują do prowadzenia rehabilitacji ruchowej oraz stosowania innych zabiegów fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu i w schorzeniach narządów wewnętrznych.

Terapia zajęciowa – studia I-go stopnia przygotowują do podnoszenia jakości życia osób objętych procesem terapii. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach i ośrodkach rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i opieki społecznej, pracowniach terapii zajęciowej, ośrodkach leczenia odwykowego, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym, domach dla osób starszych, a także w firmach wytwarzających sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Planowane uruchomienie studiów uzależnione jest od zgody MNiSzW.

Turystyka i rekreacja studia I-go i II-go stopnia przygotowują do pracy w hotelarstwie, w obsłudze ruchu turystycznego, w organizacji czasu wolnego, a także do prowadzenia procesu odnowy psycho-somatycznej.

Od 1998 r. Uczelnia prowadzi również studia doktoranckie, w których uczestniczy 90 osób.

Działalność dydaktyczna i naukowa prowadzona jest przez wysokokwalifikowaną kadrę. W Akademii zatrudnionych jest ponad 300 nauczycieli akademickich.

Prężnie działające Studium  Doskonalenia i Kształcenia Kadr organizując studia podyplomowe, kursy instruktorskie i trenerskie w różnych dyscpyplinach sportu, stwarza możliwość dokształcania się i nabywania nowych kwalifikacji.

Nowoczesne obiekty umożliwiają realizację procesu dydaktycznego na najwyższym poziomie. Oprócz pawilonów dydaktycznych mieszczących bibliotekę, sale wykładowe, pracownie i laboratoria, uczelnia posiada obiekty sportowe: stadion lekkoatletyczny z nowoczesną bieżnią tartanową, stadion lekkoatletyczny z bieżnią żużlową, boisko do piłki nożnej, halę zespołowych gier sportowych, 2 sale gimnastyczne (dla gimnastyki sportowej i  artystycznej), ściankę do wspinaczki, pływalnię, salę do gimnastyki korekcyjnej i geriatrycznej, strzelnicę, halę lekkoatletyczną, salę do sportów walki, kryte korty tenisowe.

Letnie obozy programowe uczelnia organizuje, korzystając z własnej bazy rekreacyjno-sportowej w Ośrodku Sportów Wodnych w Załężu nad Jeziorem Rożnowskim, zimowe zaś głównie w Zakopanem.

Uczelnia prowadzi również działalność wydawniczą. Systematycznie ukazują się: Zeszyty Naukowe, Monografie oraz podręczniki i skrypty. Dużą wagę władze uczelni przywiązują do warunków socjalnych pracowników i studentów. Akademia posiada trzy Domy Studenckie (660 miejsc w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym) i stołówkę. Na terenie uczelni znajduje się też Przychodnia Lekarska, świadcząca usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki medycznej.

Studenci mają możliwość  wyczynowego uprawiania sportu w klubie AZS AWF Kraków, funkcjonującym sprawnie dzięki wydatnej pomocy uczelni. W sekcjach: lekkiej atletyki, szermierki, wioślarstwa, kajakarstwa górskiego, piłki ręcznej kobiet, gimnastyki, narciarstwa alpejskiego, klasycznego i snowboardu sport uprawia blisko 125 studentów i absolwentów uczelni. Najlepsi z nich reprezentują Polskę w najbardziej prestiżowych imprezach sportowych (m.in. Grzegorz Sudoł, Jakub Jelonek, Rafał Sikora, Wioletta Frankiewicz, Marcin Nowak, Karolina Błażej, Piotr Pytel, Radosław Zawrotniak, Beata Tereba-Zawrotniak, Paweł Serdyński, Bartłomiej Leśniak, Konrad Niedźwiedzki). Swoistym ewenementem w skali kraju jest współpraca klubów AZS AWF Kraków i AZS Zakopane, w wyniku której utworzono wspólną sekcję narciarstwa alpejskiego i klasycznego. Reprezentanci KS AZS AWF Kraków-Zakopane zdobywają najwyższe laury w kraju i z powodzeniem reprezentują Polskę w zawodach międzynarodowych.

Ofertę kulturalną dla studentów stanowi działający od 1972 r. Zespół Tańca  Ludowego „Krakowiak”. Jego członkami są głównie studenci i  absolwenci krakowskiej AWF, których łączą zainteresowania folklorem.  W trakcie blisko 30 lat istnienia, zespół dał wiele koncertów na scenach krajowych i zagranicznych, goszcząc m.in. wielokrotnie we Francji, Holandii, Turcji, Niemczech, Szwecji i na Łotwie.

Miejscem spotkań studentów AWF jest klub „Madness”, w którym oprócz dyskotek odbywają się ciekawe prezentacje kulturalne.

W okresie letnim obiekty uczelni mogą służyć organizacji zjazdów i kongresów. Aula z 350 miejscami oraz zapleczem technicznym umożliwiającym tłumaczenie symultaniczne, najnowocześniejsza aparatura projekcyjna, sześć dużych sal wykładowych, hall z idealnym przeznaczeniem na stanowiska ekspozycyjne i Hotel Letni na 330 miejsc oraz parking mieszczący jednorazowo 270 samochodów,  doskonale nadający się do urządzania wystaw i  ekspozycji - stwarzają ku temu znakomitą możliwość.

English (United Kingdom)Polish (Poland)