Krakow

 

Krakow is a city in the southern part of Poland which lies on the biggest Polish river – the Vistula. It is one of the oldest Polish cities whose history reaches back more than a thousand years; the city has many valuable monuments of architecture and plays host to numerous institutions and cultural centers that collect invaluable historical monuments.

Until March 1596, Krakow was the capital of Poland and the seat of Polish kings. At present it is the capital of the Malopolska province. Krakow’s official name - the Royal Capital City of Krakow – which has been officially sanctioned by the Ministers’ Council – refers to Krakow’s historical rank and significance.

Krakow is the seat of the Malopolska provincial authorities. It is here that one finds the head offices of the Polish Academy of Arts and Sciences, the Book Institute,  the National Science Centre, the National School of the Judiciary and Public Prosecution. The city also plays host to numerous institutions which enjoy a national status and rank, among others, the Old Theatre /Teatr Stary/, the National Museum, the National Publishing House /Drukarnia Narodowa/, the Jagiellonian Library /Biblioteka Jagiellońska/, the Book Institute /Instytut Książki/. The city plays the role of an administrative, cultural, educational, economic, business and tourist center. It is both a road and railway hub. It also operates the second biggest Polish international airport which serves transatlantic flights.

Wawel is a lime hill situated right in the city center, on the Vistula river. On top of the hill, one finds a complex of monumental historical buildings of exceptional historical and artistic value. This extraordinary sanctuary defines the identity of the Poles and constitutes both a national and a cultural symbol. Wawel used to be the seat of Polish rulers; it is their necropolis and a place where Polish history was shaped.    

Kraków to miasto położone nad największą  rzeką Polski - Wisłą, w południowej części kraju.  Jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii, posiada wartościowe obiekty architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki.

Do marca 1596 Kraków był stolicą Polski i siedzibą polskich królów. Obecnie jest stolicą województwa małopolskiego. Do historycznej rangi Krakowa odnosi się jego  usankcjonowana prawnie przez Radę Ministrów nazwa urzędowa – Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

Kraków jest siedzibą władz województwa małopolskiego. Znajduje się tu główna siedziba Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Książki, Narodowego Centrum Nauki, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada również wiele placówek o znaczeniu i statusie narodowym m.in. Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Drukarnia Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Instytut Książki. Pełni rolę centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, gospodarczego, usługowego i turystycznego. Jest kluczowym węzłem drogowym i kolejowym. W Krakowie znajduje się drugi co do wielkości polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym, obsługujący loty transatlantyckie.

Wawel to wapienne wzgórze w centrum Krakowa, nad Wisłą, z zespołem monumentalnych zabytków o wyjątkowych walorach historycznych i artystycznych. To niezwykłe sanktuarium określa tożsamość Polaków, jest ich symbolem narodowym i kulturowym. Wawel był siedzibą polskich władców, ich nekropolią i miejscem gdzie kształtowała się historia Polski.

bwd  Image 1/49  fwd

English (United Kingdom)Polish (Poland)