Program

 

23 luty 2012 (czwartek)

 

Sesja inauguracyjna – Aula AWF (17:30 – 19:20)

Przewodniczą / Chairpersons: prof. dr hab. Andrzej Klimek, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, dr hab. prof. nadzw. Anna Marchewka

 • Otwarcie konferencji. Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Klimek (3 min.)
 • Powitanie uczestników, podziękowania dla instytucji współpracujących z Wydziałem, medale dla osób zasłużonych dla Wydziału. Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie dr hab. prof. nadzw. Anna Marchewka (30 min.)
 • Historia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Ewa Kałamacka (10 min.)
 • Bioetyka w fizjoterapii. Alicja Przyłuska-Fiszer (25 min.)
 • Ruch jako istotny determinant restytucji funkcji ręki po urazowych uszkodzeniach ścięgien. Marek Pieniążek (20 min.)
 • Występ Zespołu Tańca Ludowego AWF w Krakowie "Krakowiak" (15 min.)

 

Spotkanie towarzyskie - Pawilon Socjalny (19:30)

 

 

24 luty 2012 (piątek)

 

Sesja 1 – Aula AWF (09:00 – 10:30) (tłumaczenie symultaniczne)

Aktualne koncepcje i praktyka rehabilitacji w ortopedii i traumatologii

Przewodniczą / Chairpersons: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki, prof. dr hab. Andrzej Wit, dr Doan Vu Tri

 • Postępy protetyki - trudne przypadki protezowania. Doan Vu Tri, Aneta Pirowska (Francja) (25 min.)
 • Proteza C-LEG i orteza E-MAG – nowe propozycje w protezowaniu i ortotyce. Doan Vu Tri, Aneta Pirowska (Francja) (20 min.)
 • Powikłania i trudności rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi. Sebastian Nowak, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Dorota Czechowska, Edward Golec (10 min.)
 • Porównanie roli ultrasonografii wysokiej rozdzielczości oraz wysokopolowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce schorzeń barku. Rafał Obuchowicz (10 min.)
 • Nerwowo mięśniowa i stawowo-szkieletowa plastyczność (Terapia N.A.P.) w przywracaniu zdolności schodzenia po schodach po złamaniu dystalnej części kości strzałkowej. Sylwia Mętel, Jens Heber, Renata Horst, Tomasz Maicki (10 min.)

 

Przerwa (10:30 – 11:00)

 

Sesja 2 – Aula AWF (11:00 – 13:00) (tłumaczenie symultaniczne)

Postępy w rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i terapii zajęciowej

Przewodniczą / Chairpersons: prof. dr hab. Marek Woźniewski, prof. dr Jean-Michel Gracies, dr Hanneke van Bruggen

 • Nowe metody rehabilitacji poudarowej wykorzystujące zjawiska plastyczności mózgu (Use-Dependent Plasticity of Brain). Józef Opara (15 min.)
 • Virtual reality as an innovation technology in neurorehabilitation: clinical experience. Paweł Kiper (Włochy) (25 min.)
 • Spastic co-contraction: A disabling symptom in the syndrome of Deforming Spastic Paresis. Jean-Michel Gracies (Francja) (25 min.)
 • Guidelines for respiratory physiotherapy management of adult medical patients. Julia Bott (Anglia) (25 min.)
 • Occupational Therapy - indispensable partner in rehabilitation. Hanneke van Bruggen (Holandia) (20 min.)

 

Przerwa (13:00 – 14:00) – lunch

 

Sesja 3 – Aula AWF (14:00 – 15:20)

Psychospołeczne uwarunkowania rehabilitacji

Przewodniczą / Chairpersons: dr hab. prof. nadzw. Jolanta Kujawa, prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek, prof. dr hab. med. Józef Opara

 • Terapia lustrzana. Aneta Pirowska (Francja) (15 min.)
 • Postawy rodziców wobec dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w rodzinach stosujących wieloprofilową metodę ciągłej stymulacji. Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk, Katarzyna Kliś (10 min.)
 • Zależności pomiędzy bólem, ruchomością odcinka szyjnego a lękiem jako cecha i stan u pacjentów z szyjnym zespołem zaburzeń strukturalnych. Grażyna Guzy, Malwina Szpitalak, Bogusław Frańczuk, Romuald Polczyk (10 min.)
 • Systematyczne używanie gier komputerowych a sprawność poznawcza i motoryczna młodych dorosłych. Łukasz Borecki, Katarzyna Tołstych, Mieczysław Pokorski (10 min.)
 • Czynniki stresujące i źródła satysfakcji zawodowej w pracy fizjoterapeuty. Urszula Pustułka-Piwnik, Zdzisław Ryn, Ewa Matłosz-Mamak, Elżbieta Mirek, Szymon Pasiut, Joanna Stożek, Jadwiga Szymura (10 min.)
 • Etyczne i prawne warunki prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi w fizjoterapii. Joanna K. Różyńska (10 min.)

 

Przerwa (15:20 – 15:40)

 

Sesja 4 – Aula AWF (15:40 – 17:10)

Badania podstawowe dla potrzeb rehabilitacji

Przewodniczą / Chairpersons: dr hab. med. prof. nadzw. Olgierd Smoleński, prof. dr hab. Jerzy Żołądź, dr hab. prof. nadzw. Jacek Lewandowski

 • Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni (sEMG) w przewlekłym niedokrwieniu. Anna Mika, Piotr Mika Łukasz Oleksy, Anita Konik (10 min.)
 • Wpływ 16-tygodniowego treningu wytrzymałościowego na stężenie wolnej 3,5,3’-trijodotyroniny w surowicy krwi w relacji do poboru tlenu w wysiłku o umiarkowanej intensywności. Joanna Majerczak, Marcin Grandys, Justyna Zapart-Bukowska, Krzysztof Duda, Jerzy Żołądź (10 min.)
 • Wpływ 16 tygodniowego treningu wytrzymałościowego na maksymalną siłę oraz lokalną wytrzymałość mięśniową w relacji do hormonalnego profilu anaboliczno-katabolicznego. Marcin Grandys, Joanna Majerczak, Krzysztof Duda, Justyna Zapart-Bukowska, Jerzy Żołądź (10 min.)
 • Ocena radiologiczna kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego u zawodników z grupy młodzieżowej hokeja na trawie. Marta Flis, Marzena Wiernicka, Tadeusz Trzaska (10 min.)
 • Z badań nad analizą postawy ciała w wieku 6-13 lat. Katarzyna Zakrzewska, Jacek Lewandowski (10 min.)
 • Wpływ zimowego pływania i krioterapii na właściwości reologiczne krwi. Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jacek Głodzik, Marcin Krawczyk, Henryk Szklarczyk, Zbigniew Tabarowski, Zbigniew Szyguła, Aleksander Tyka, Szymon Pasiut (10 min.)
 • Zmiany reologicznych właściwości erytrocytów oraz morfologii krwi w okresie treningu rehabilitacyjnego mężczyzn po zawale mięśnia sercowego. Janusz Bromboszcz, Maciej Dendura, Anna Pabisiak, Stanisława Kmieć, Tomasz Brzostek, Olgierd Smoleński, Zbigniew Dąbrowski (10 min.)

 

Wykład sponsorowany – Aula AWF (17:15 – 18:15)

Roboty w rehabilitacji (Ewelina Żak - Technomex)

 

Rozwieszanie plakatów w godz. 15:00 - 18:00 (Hol Główny AWF)

 

Warsztaty (szczegółowe informacje i zapisy w zakładce „Warsztaty”)

 • Stabilizacja kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych w systemie Thera Band (Thera-Band Academy), Sala Gimnastyczna 2  godz. 15:15 - 17:15 oraz 17.30 - 19.30
 • Współczesne metody postępowania rehabilitacyjnego z pacjentem zaopatrzonym w protezę kończyny dolnej (Otto Bock), Sala Klubowa, godz. 15.30 - 17.00

 

Bankiet w Muzeum Lotnictwa Polskiego (20:00)

 

 

25 luty 2012 (sobota)

 

Sesja 5 – Aula AWF (10:00 – 12:00)

Tematy różne

Przewodniczą / Chairpersons: dr hab. med. prof. nadzw. Edward Golec, dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek, dr hab. prof. nadzw. Roman Nowobilski

 • Statyczne i dynamiczne skrócenie mięśni brzuchatych łydki u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - diplegią spastyczną w wieku poniżej 3 lat leczonych toksyną botulinową typu A. Mariusz Pawłowski, Jakub Gąsior, Anna Czernuszenko, Marcin Bonikowski (10 min.)
 • Muzykoterapia zmniejsza skurcz oskrzeli u chorych z astmą lekką. Agnieszka Śliwka, Roman Nowobilski, Romuald Polczyk, Andrzej Szczeklik (10 min.)
 • Przydatność testu wysiłkowego dla oceny nadreaktywności oskrzeli u dzieci szkolnych. Dorota Gazurek,Grzegorz Lis (10 min.)
 • Wpływ treningu marszowego na poprawę wazodylatacyjnej funkcji śródbłonka naczyniowego u chorych z chromaniem przestankowym. Anita Konik, Piotr Mika, Roman Nowobilski, Rafał Januszek, Marcin Zając, Rafał Niżankowski, Andrzej Szczeklik (10 min.)
 • Wpływ standaryzowanego treningu fizycznego na insulinooporność tkanek u otyłych kobiet z nowo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Grzegorz Głąb (10 min.)
 • Powikłania u chorych po udarze mózgu leczonych w stacjonarnym oddziale rehabilitacji neurologicznej. Barbara Januś-Laszuk, Justyna Dzierka, Iwona Sarzyńska-Długosz, Anna Czernuszenko, Anna Członkowska (10 min.)
 • Rehabilitacja ruchowa dorosłych pacjentów przewlekle dializowanych otrzewnowo – dotychczasowe doświadczenia. Katarzyna Chojak-Fijałka, Olgierd Smoleński (10 min.)
 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu – choroba społeczna XXI wieku. Jadwiga Kozłowska, Marta Curyło, Małgorzata Hawajska, Jolanta Mazur-Gachowska (10 min.)
 • Ocena gotowości kobiet w okresie rozrodczym do podjęcia reedukacji mięśni dna miednicy jako formy działań profilaktycznych nietrzymania moczu. Urszula Chrabota (10 min.)

 

Sesja plakatowa – Hol Główny AWF (9:00 do 11:00)

Tematy różne (39 plakatów)

Przewodniczą / Chairpersons: dr hab. prof. nadzw. Ewa Kałamacka, dr med. Janusz Bromboszcz, dr Piotr Mika

 1. Postępowanie rehabilitacyjne u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym - studium przypadku. Szymon Pasiut, Gabriela Fuk, Paweł Adamkiewicz, Elżbieta Mirek, Jadwiga Szymura, Joanna Stożek, Urszula Pustułka-Piwnik
 2. Przyczyny wprowadzania rehabilitacji seksualnej do kompleksowego modelu usprawniania pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Szymon Pasiut, Monika Cencora, Urszula Pustułka-Piwnik, Elżbieta Mirek, Joanna Stożek, Jadwiga Szymura
 3. Parametry czasowo-przestrzenne chodu chorych na chorobę Parkinsona na tle wyników osób zdrowych. Wiesław Chwała, Agnieszka Kreska-Korus, Elżbieta Mirek
 4. Terapia chodu u osób z chorobą Parkinsona za pomocą stymulacji rytmicznej. Anna A. Bukowska
 5. Efekty rehabilitacji chorych na chorobę Huntingtona. Joanna Stożek, Elżbieta Mirek, Agnieszka Grela, Magdalena Kuźma, Krzysztof Banaszkiewicz, Monika Rudzińska, Urszula Pustułka-Piwnik, Szymon Pasiut, Jadwiga Szymura, Andrzej Szczudlik
 6. Metoda choreoterapii w procesie rehabilitacji. Joanna Stożek, Jadwiga Kozłowska
 7. Wykorzystanie choreoterapii w procesie odnowy psychosomatycznej u osób w różnym wieku. Karolina Bryl, Zofia L. Pelc
 8. Zastosowanie Wydłużonego Testu ‘Wstań i Idź’ (ETGUG) do oceny osób o zmniejszonej zdolności wykonywania czynności życia codziennego. Damian Mazurkiewicz, Janusz Bromboszcz, Tomasz Włoch
 9. Badanie niezawodności Wydłużonego Testu ‘Wstań i Idź’ (ETGUG) zastosowanego do oceny podstawowej sprawności ruchowej osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu raka płuca. Janusz Bromboszcz, Maria Nikiel, Jarosław Kużdżał, Tomasz Włoch, Maria Mnich, Sylwia Wolska, Katarzyna Kurzawa
 10. Trafność oceny tolerancji wysiłku marszowego badanej Wydłużonym Testem ‘Wstań i Idź’ (ETGUG) u osób z chorobami płuc. Tomasz Włoch, Janusz Bromboszcz, Maria Mnich, Jarosław Kużdżał, Maria Nikiel, Katarzyna Kurzawa, Sylwia Wolska
 11. Odległe efekty treningu marszowego na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym- doniesienie wstępne. Anita Konik, Piotr Mika, Roman Nowobilski, Stanisław Kuklewicz, Rafał Niżankowski, Andrzej Szczeklik
 12. Wpływ treningu marszowego na bieżni na poprawę biomechaniki chodu u osób z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Stanisław Kuklewicz, Piotr Mika, Anita Konik, Roman Nowobilski
 13. Poziom 2,3-bisfosfoglicerynianu (2,3-BPG) w erytrocytach po naświetlaniu laserem niskiej mocy – badania in vitro. Edyta Mikołajczyk, Aneta Teległów
 14. 5 letnia ocena efektywności fizjoterapii obrzęku chłonnego - doniesienie wstępne. Katarzyna Ochałek, Tomasz Grądalski, Joanna Kurpiewska, Iwona Dziura
 15. Metody postępowania fizjoterapeutycznego stosowane w leczeniu wtórnych obrzęków limfatycznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Anna Opuchlik, Anna Lipińska
 16. Znaczenie aktywności fizycznej i masażu w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa u kobiet w ciąży. Aleksandra Kulis, Joanna Chitryniewicz-Rostek
 17. Rola masażu w łagodzeniu bólu w wybranych jednostkach chorobowych. Magdalena Kępińska, Barbara Szpotowicz, Zbigniew Szyguła
 18. Wpływ Kinesiology Tapingu na odczucie bólu i sztywności oraz ruchomość odcinka szyjnego u chorej na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). Opis przypadku. Marcin Grześkowiak, Marta Matusiak, Jacek Lewandowski
 19. Wpływ terapii manualnej i kinesiology tapingu na zakres ruchu i siłę mięśniową stawu kolanowego po operacyjnej plastyce więzadeł krzyżowych. Maciej Skrzypek, Anna Szczygielska–Babiuch, Sabina Adamczyk, Paulina Borsuk, Ewa Puszczałowska-Lizis, Paweł Lizis
 20. Ocena ukształtowania wysklepienia podłużnego i palców stóp czołowych piłkarzy nożnych. Renata Woźniacka, Aneta Bac, Małgorzata Mucha, Czechowska Dorota
 21. Ocena wpływu aplikacji równoważnej stopy na parametry równowagi. Dorota Czechowska, Joanna Golec, Sylwia Kozak, Aneta Bac, Renata Woźniacka, Edward Golec
 22. Ocena zależności występowania dolegliwości bólowych w stawie rzepkowo-udowym a zwiększeniem wartości kąta Q u młodych dorosłych. Dorota Czechowska, Agata Milert, Joanna Golec, Edward Golec
 23. Wyniki odległe alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego z ubytkami plateau kości piszczelowej endoprotezami cementowanymi. Sebastian Nowak, Joanna Golec, Szczygieł Elżbieta, Dorota Czechowska, Edward Golec
 24. Ocena wpływu wsparcia społecznego i poczucia własnej skuteczności w leczeniu pacjentów z młodzieńczą skolioza idiopatyczną. Daria Mamica–Gałka, Lucyna Horodecka-Wardęga
 25. Ocena wybranych parametrów chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym po zastosowaniu w leczeniu rehabilitacyjnym toksyny botulinowej typu A. Karolina Wójcik, Lucyna Horodecka-Wardęga
 26. Wpływ ustawienia kolan i BMI na poziom równowagi statycznej dziewcząt w wieku przedszkolnym. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Mariusz Pociecha
 27. Czynniki ryzyka otyłości brzusznej u dzieci i młodzieży z Krakowa. Agnieszka Suder, Maria Chrzanowska
 28. Ocena wpływu wyjściowego stężenia glukozy przed wysiłkiem na zmiany glikemii po wysiłkach fizycznych o różnej intensywności u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Dorota Gazurek, Małgorzata Wójcik, Czesław Szmigiel, Hanna Dziatkowiak, Małgorzata Gąsiorowska
 29. Badanie wpływu 6 tygodniowej rehabilitacji realizowanej w formie jazdy na cykloergometrze na wybrane wskaźniki morfologiczne krwi obwodowej u osób z zespołem Downa. Paulina Aleksander, Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów, Jacek Głodzik
 30. Wykorzystanie inklinometru Saundersa w ocenie krzywizn i ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku 7-13 lat. Mariusz Janusz, Agnieszka Suder, Marta Janusz, Radosław Korzeń, Przemysław Mielniczek
 31. Trening równowagi u dzieci z dysfunkcją widzenia z wykorzystaniem słuchowego sprzężenia zwrotnego. Mariusz Janusz, Dorota Zając
 32. Zmodyfikowany test bezpiecznego upadania – aplikacje w diagnozowaniu specyficznych kompetencji motorycznych osób niewidomych. Bartłomiej Gąsienica Walczak, Roman M. Kalina
 33. Komplementarny trening zdrowotny oraz nauczanie bezpiecznych upadków osób po amputacjach w obrębie kończyn i niewidomych jako przykłady nowoczesnej rehabilitacji. Roman M. Kalina, Bartłomiej J. Barczyński
 34. Ocena zagrożeń upadkami w zależności od sprawności funkcjonalnej osób w starszym wieku. Marek Żak, Katarzyna Szczerbińska
 35. Sprawność fizyczna osób starszych, w ocenie testem Fullertona (Senior Fitness Test), zamieszkałych w prywatnych domach opieki. Wpływ upadków na poziom sprawności fizycznej. Jadwiga Lubomira Kubica
 36. Porównanie sprawności ogólnej osób o poziomie niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Renata Szyguła, Bogusława Graczykowska
 37. Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych - teoria a rzeczywistość. Tadeusz Kasperczyk, Robert Walaszek, Andrzej Ostrowski
 38. Preferowane strategie radzenia sobie z obciążeniami zawodowymi a poziom stresu, satysfakcji i cechy osobowości fizjoterapeutów. Urszula Pustułka-Piwnik, Zdzisław Ryn, Ewa Matłosz-Mamak, Łukasz Krzywoszański, Elżbieta Mirek, Szymon Pasiut, Joanna Stożek, Jadwiga Szymura
 39. Wzór osobowy współczesnego fizjoterapeuty. Magdalena Rusin

Plakaty powinny być czytelne z odległości 1 metra i nie powinny przekraczać 85 cm szerokości i 130 cm wysokości. Wywieszenie plakatów, zgodnie z numeracją podaną w programie,  planowane jest 24 lutego. Ocena prac nastąpi 25 lutego w godz. 9.00 - 11.00 (przedstawiciele zespołów autorskich powinni uczestniczyć w sesji).

 

Warsztaty (szczegółowe informacje i zapisy w zakładce „Warsztaty”)

 • Trening funkcjonalny w profilaktyce urazów w populacjach osób aktywnych (Technomex), Sala B, godz. 10:00 – 11:45
 • Wykorzystanie biofeedbacku w reedukacji równowagi (Technomex), Sala B, godz. 12.30 - 14.00
 • Taping medyczny jako dynamicznie rozwijająca się metoda o szerokim zastosowaniu w rehabilitacji klinicznej i sporcie (Medical Taping Concept Polska), Sala Klubowa, godz. 12.30 - 14.00

 

Przerwa kawowa, Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów i wyróżnień (12:15)

 

WYSTAWA z okazji 10-lecia powstania Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (Biblioteka AWF)


English (United Kingdom)Polish (Poland)