Aktualności

 

Szanowni Państwo – przedstawiciele firm:

 • Astar
 • Bauerfeind AG
 • BTL Polska
 • Kriomedpol
 • M&J Corporation
 • Meden-Inmed
 • Medical Taping Concept Polska
 • Otto Bock Polska
 • Ovid Technologies
 • PH Has-Med
 • PHU Technomex
 • TB Polska

W imieniu Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, chciałabym serdecznie podziękować Państwu za zorganizowanie wystawy nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury naukowej, zaprezentowanie najnowszej literatury fachowej, zorganizowanie warsztatów szkoleniowych a także za wsparcie finansowe i rzeczowe naszej jubileuszowej konferencji naukowej Rehabilitacja w XXI wieku, zorganizowanej z okazji dziesięciolecia istnienia Wydziału, w dniach od 23 do 25 lutego 2012 roku.

Udział naszych sponsorów (Państwa firmy) w przedsięwzięciu przyczynił się do sukcesu naszej jubileuszowej konferencji naukowej. Dziękuję za zaangażowanie.

 

Z wyrazami uznania i szacunku,

 

Dr hab. prof. nadzw. Anna Marchewka

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

 

 

 

 

Wyróżnione prace w poszczególnych sesjach:

Rafał Obuchowicz: Porównanie roli ultrasonografii wysokiej rozdzielczości oraz wysokopolowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce schorzeń barku.
(w sesji pt. Aktualne koncepcje i praktyka rehabilitacji w ortopedii i traumatologii)

Urszula Pustułka-Piwnik, Zdzisław Ryn, Ewa Matłosz-Mamak, Elżbieta Mirek, Szymon Pasiut, Joanna Stożek, Jadwiga Szymura: Czynniki stresujące i źródła satysfakcji zawodowej w pracy fizjoterapeuty.
(w sesji Psychospołeczne uwarunkowania rehabilitacji)

Joanna Majerczak, Marcin Grandys, Justyna Zapart-Bukowska, Krzysztof Duda, Jerzy Żołądź: Wpływ 16-tygodniowego treningu wytrzymałościowego na stężenie wolnej 3,5,3’-trijodotyroniny w surowicy krwi w relacji do poboru tlenu w wysiłku o umiarkowanej intensywności.
(w sesji Badania podstawowe dla potrzeb rehabilitacji)

Anita Konik, Piotr Mika, Roman Nowobilski, Rafał Januszek, Marcin Zając, Rafał Niżankowski, Andrzej Szczeklik: Wpływ treningu marszowego na poprawę wazodylatacyjnej funkcji śródbłonka naczyniowego u chorych z chromaniem przestankowym.
(w sesji Tematy różne)

Daria Mamica–Gałka, Lucyna Horodecka-Wardęga: Ocena wpływu wsparcia społecznego i poczucia własnej skuteczności w leczeniu pacjentów z młodzieńczą skolioza idiopatyczną.
(w sesji plakatowej)

Autorom wyróżnionych prac gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

English (United Kingdom)Polish (Poland)