Informacje ogólne

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji przyjmowane będą do dnia 4 lutego 2012 roku wyłącznie drogą elektroniczną ze strony Konferencji w zakładce „Formularz Zgłoszeniowy”.

Opłaty wpisowe za Konferencję wynoszą:

  • 600 zł. (opłata wpisowa obejmuje udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne oraz spotkanie towarzyskie w dniu otwarcia konferencji i uroczystą kolację - bankiet w Muzeum Lotnictwa Polskiego).
  • 450 zł. (opłata wpisowa obejmuje udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, spotkanie towarzyskie w dniu otwarcia konferencji, bez udziału w uroczystej kolacji – bankiecie w Muzeum Lotnictwa Polskiego).

Opłaty dla studentów (obowiązuje rejestracja - patrz "Formularz zgłoszeniowy", w polu "zawód" należy wpisać "student", natomiast w polu "miejsce pracy" należy wpisać nazwę wydziału uczelni, wymagana jest rejestracja w recepcji konferencji w dniu jej rozpoczęcia,  gdzie należy przedstawić aktualną legitymację studencką):

  • 300 zł. (opłata wpisowa obejmuje identyfikator uprawniający do wejścia na konferencję, poczęstunek w przerwach, spotkanie towarzyskie w dniu otwarcia konferencji tj. 23.02.2012 r., certyfikat udziału oraz materiały konferencyjne).
  • 200 zł. (opłata wpisowa obejmuje identyfikator uprawniający do wejścia na konferencję, poczęstunek w przerwach, spotkanie towarzyskie w dniu otwarcia konferencji tj. 23.02.2012 r., certyfikat udziału).

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto: 04 1240 4722 1111 0000 4852 5020 w Banku Pekao SA z dopiskiem: „Konferencja WRR”. Metoda płatności - płatność wyłącznie przelewem.

Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone w ramach Konferencji prace, po ocenie redakcyjnej, mogą zostać wydane drukiem w czasopiśmie Rehabilitacja Medyczna (6 pkt KBN) (szczegóły dotyczące przygotowania pracy do druku na stronie czasopisma: http://www.rehmed.pl/submission,guidelines/).

Postery prac zakwalifikowanych do sesji plakatowej powinny być czytelne z odległości 1 metra i nie powinny przekraczać 85 cm szerokości i 130 cm wysokości.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. za udział w Konferencji przysługuje 18 punktów edukacyjnych.

Język konferencji: polski i angielski. W piątek 24 lutego 2012 r. podczas sesji 1 i 2 przewidziano tłumaczenie symultaniczne. 

Podczas Konferencji planowane są warsztaty szkoleniowe. Tematykę i czas warsztatów zamieszczono w programie Konferencji. Szczegółowe warunki udziału w poszczególnych warsztatach podano na stronie internetowej Konferencji w zakładce „Warsztaty”. Do dnia 31 styczna 2012 roku na warsztaty mogą zapisywać się wyłącznie uczestnicy Konferencji. W przypadku wolnych miejsc od dnia 1 lutego 2012 roku na warsztaty mogą zapisywać się osoby nie będące uczestnikami Konferencji.

Miejsce konferencji: sesje naukowe i warsztaty odbędą się w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, natomiast uroczysta kolacja – bankiet w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła 39 (ok. 400 m od AWF).

Zakwaterowanie Uczestnicy realizują we własnym zakresie.

Wyżywienie (obiady) będzie można wykupić na miejscu. Koszt około 20 zł.

English (United Kingdom)Polish (Poland)