Zasady nadsyłania prac na konferencję „Rehabilitacja w XXI wieku”,

AWF w Krakowie 23–25 lutego 2012 r.

Preferowana tematyka prac:

 • Badania podstawowe dla potrzeb rehabilitacji.
 • Postępy rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i terapii zajęciowej (nowe metody diagnostyczne; nowe rodzaje interwencji terapeutycznych i rehabilitacyjnych).
 • Nowe technologie w rehabilitacji (nowe urządzenia pomocnicze, adaptacyjne, rehabilitacyjne; postępy w konstruowaniu i stosowaniu ortez i protez; zastosowanie technologii informatycznych).
 • Współczesne koncepcje i praktyka rehabilitacji w ortopedii i traumatologii.
 • Bioetyczne i społeczne aspekty rehabilitacji.
 • Współczesne zasady organizowania procesu rehabilitacji i świadczenia usług z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i terapii zajęciowej.
 • Nowe koncepcje rozwoju rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i terapii zajęciowej w Polsce i na świecie.

Prace będą kwalifikowane na podstawie nadesłanych streszczeń w języku polskim lub angielskim, które powinny składać się z następujących wyróżnionych części:

Dla każdego streszczenia:

 • Tytuł artykułu
 • Pierwsze imię, inicjały pozostałych imion i nazwisko każdego autora, razem z afiliacjami do instytucji związanych z przygotowaniem prezentowanej pracy

Streszczenia artykułów prezentujących badania oryginalne:

 • Wstęp (wskazujący główne założenia i cele badania).
 • Projekt badawczy
 • Materiał i metody (informacje powinny jednoznacznie określać sposób przeprowadzenia badań, w tym dobór próby i rodzaj interwencji)
 • Wyniki (najważniejsze wyniki przedstawione w formie narracyjnej).
 • Wnioski (najważniejsze).

Streszczenia artykułów przeglądowych:

 • Wstęp (zawierający główne cele).
 • Projekt badawczy (przegląd narracyjny, przegląd systematyczny, metaanaliza).
 • Metodykę (źródła informacji, wybór badań, wybór i synteza danych).
 • Wyniki (najważniejsze wyniki przedstawione w formie narracyjnej).
 • Wnioski (najważniejsze).

Streszczenia innych rodzajów artykułów powinny być także ustrukturowane i dostosowane do ich tematyki.

W przedstawianiu streszczenia można kierować się zaleceniami zamieszczonymi na stronie czasopisma Rehabilitacja Medyczna: http://www.rehmed.pl/submission,guidelines/

Łącznie streszczenie powinno zawierać pomiędzy 250 a 280 słów.

Dodatkowo autorzy prac są proszeni o:

 • podanie imienia, nazwiska, tytułu naukowego, adresu, telefonu (także telefonu komórkowego), adresu e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym konferencji;
 • wskazanie swoich preferencji odnośnie wyboru sesji do zaprezentowania pracy
 • wskazanie swoich preferencji odnośnie prezentacji pracy: forma ustna lub plakatowa

Termin nadsyłania streszczeń upływa dnia 30 września 2011 r.

Streszczenia w języku polskim i angielskim, przygotowane według szablonu należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

English (United Kingdom)Polish (Poland)