Sponsorowanie

OFERTA DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rehabilitacja w XXI wieku” organizowanej przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie mamy zaszczyt zaprosić Państwa Firmę do udziału w konferencji w charakterze Sponsora.
Konferencja odbędzie się w dniach 23–25 lutego 2012 r. na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji jest „Rehabilitacja w XXI wieku”.
W programie naukowym konferencji położono nacisk na problematykę dotyczącą najnowszych metod stosowanych w diagnostyce i leczeniu usprawniającym. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Obradom towarzyszyć będą warsztaty terapeutyczne.
Do udziału w konferencji zapraszamy firmy kreujące rynek usług związanych z rehabilitacją i szeroko rozumianą  opieką zdrowotną. Podczas konferencji odbywać się będzie wystawa firm – producentów i dystrybutorów sprzętu do fizjoterapii i rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego, firm farmaceutycznych, oraz innych podmiotów związanych z branżą usług medycznych.


Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Dr hab. prof. nadzw. Anna Marchewka

Główne rodzaje sponsoringu
Komitet Organizacyjny przewiduje następujące typy sponsoringu:

  • Główny sponsor                          - koszt   >20 000 zł
  • Sponsor                                      - koszt   >10 000 zł

Oferta sponsoringu konferencji

 

Zakres świadczeń

Typ sponsoringu

Główny Sponsor

Sponsor

Ustne podziękowanie podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia konferencji

TAK

TAK

Powierzchnia wystawowa wliczona w koszt sponsoringu

30 m2

15 m2

Priorytet w wyborze miejsca wystawowego

TAK

-

Reklama wielkoformatowa firmy (baner,maks.2m2)  wywieszona na głównej sali konferencji  (aula)

TAK

TAK

Wystąpienie na sesji konferencji *

10 min

-

Logo firmy i link do strony www. umieszczone na stronie internetowej konferencji

TAK

TAK

Materiały reklamowe firmy, formatu nie większego niż A4, umieszczone w torbie każdego uczestnika konferencji

TAK

TAK

Logo firmy  umieszczone w programie  konferencji

TAK

TAK

Darmowy wstęp na obrady i uroczysty bankiet, komplet materiałów konferencyjnych

3 osoby

2 osoby

Warsztaty firmowe w trakcie trwania konferencji

TAK

-

Reklama (baner), logo firmy (wraz z oświadczeniem upoważniającym do jego wykorzystana), materiały reklamowe  muszą zostać dostarczone przez zainteresowaną  firmę.

*Koszty zakwaterowania wykładowców i ewentualnego honorarium nie są objęte pakietem sponsorskim

Oferta dla wystawców

  • Stoisko wystawiennicze 450zł/m2 (nie mniej niż 4m2)

Organizator przydziela miejsca wystawowe wg kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem Sponsorów, którzy mają prawo do wyboru miejsca

Oferta specjalna

  • Umieszczenie reklamy w programie konferencyjnym

 

cała strona

1/2 strony obszaru      zadruku

1/3 strony obszaru zadruku

kolorowa

2400 zł

1500 zł

1000 zł

jednokolorowa

1500 zł

900 zł

700 zł

Zainteresowana firma dostarcza organizatorowi reklamę we wskazanym formacie graficznym do dnia 31 12 2011

  • Umieszczenie reklamy (logo firmy, link do strony www) na stronie internetowej konferencji – koszt 6000 zł
  • 10-cio minutowe wystąpienie na sesji – koszt  2000 zł
  • Warsztaty firmowe    - koszt 5000 zł (5 godzin)

Istnieje także możliwość uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym innych niewymienionych powyżej form sponsoringu i reklamy

Terminy płatności

  • Pierwsza rata ( nie mniej niż 50% całkowitej kwoty) po wysłaniu formularza zgłoszenia firmy
  • Druga rata ( pozostała część kwoty) – do 31 stycznia 2012

Metoda płatności - płatność wyłącznie przelewem na konto :

04 1240 4722 1111 0000 4852 5020  Bank Pekao SA  z dopiskiem: „Konferencja WRR”

English (United Kingdom)Polish (Poland)