Rejestracja i zgłaszanie prac

Rejestracja możliwa była do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Termin nadsyłania streszczeń prac upłynął 5 marca 2017 r.

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej formy prezentacji pracy.

  

Tematyka sesji

Podczas konferencji zaplanowano równoległe plenarne, plakatowe i studenckie dotyczące fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii.

Tematyka sesji dla poszczególnych kierunków: 

Fizjoterapia

  - Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu

  - Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych

  - Fizjoterapia w geriatrii

  - Adaptowana aktywność fizyczna i sport

  - Varia

Terapia zajęciowa

  - wyzwania nowoczesnej terapii zajęciowej

 Kosmetologia

  - Kosmetologia bazująca na dowodach naukowych

  - Nowe doniesienia w dziedzinie kosmetologii

  - Kosmetologia jako nauka kooperująca z innymi dziedzinami wiedzy

 

Ze względów organizacyjnych w Formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć udział w preferowanej część konferencji: Fizjoterapia, Terapia zajęciowa lub Kosmetologia. Wybór ten nie ogranicza możliwości udziału w pozostałych sesjach w miarę wolnych miejsc.

UWAGA! - rozmiary plakatów w sesji plakatowej nie mogą przekraczać: wysokość - 140 cm; szerokość - 95 cm.

 

Publikacja prac

Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone w ramach Konferencji prace, po ocenie redakcyjnej, mogą zostać wydane drukiem. Planowane jest wydanie monografii. Ponadto po spełnieniu wymogów redakcyjnych, będzie możliwość publikacji prac w czasopismach: Rehabilitacja Medyczna (11 punktów MNiSW), Antropomotoryka (9 punktów MNiSW), Dermatologia Estetyczna (4 punkty MNiSW), Kosmetologia Estetyczna (4 punkty MNiSW).

 

Opłaty

Opłata za udział w konferencji wynosi 300 zł, natomiast dla dla studentów i doktorantów - 160 zł.

 

Opłata wpisowa obejmuje identyfikator i materiały konferencyjne, udział w sesjach naukowych, przerwy kawowe, udział w spotkaniu towarzyskim w dniu otwarcia konferencji oraz obiady w dniu 21 i 22 kwietna 2017 r. Uczestnikom, którzy zarejestrują się i dokonają wpłaty po 1 marca 2017 r. organizatorzy nie gwarantują kompletnych materiałów konferencyjnych. Obowiązuje rejestracja w recepcji konferencji w dniu jej rozpoczęcia, a studenci i doktoranci zobowiązani są przedstawić aktualną legitymację studencką.

 

W dniu 21.04.2017 r. planowana jest uroczysta kolacja (bankiet w Muzeum Lotnictwa Polskiego), której koszt dodatkowo wynosi 150 zł. W przypadku udziału w bankiecie w Formularzu zgłoszeniowym należy dodatkowo zaznaczyć udział w bankiecie, a do opłaty konferencyjnej należy doliczyć 150 zł.

 

Opłatę konferencyjną  prosimy o wpłatę na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO XI O. w Krakowie

04 1240 4722 1111 0000 4852 5020

z dopiskiem: „RH2017 + imię i nazwisko uczestnika”.

 

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną przez e-mail do 1 marca 2017 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

 

Warsztaty

Podczas Konferencji planowane są warsztaty szkoleniowe. Bliższe informacje zostaną opublikowane na stronie konferencji w zakładce Warsztaty

 

Język konferencji

polski i angielski.

 

Organizator Konferencji nie zapewnia zakwaterowania.