Józef Pilch

Wojewoda Małopolski

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski

Przewodniczący

Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

 

 Prof. dr hab. Aleksander Tyka

Rektor

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 Prof. dr hab. Anna Marchewka

Prorektor ds. Nauki

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w latach 2006-2016