Przewodniczący:              

Dr med. Jacek Głodzik

Z-cy Przewodniczącego    

Prof. dr hab. med. Edward Golec

Dr Dorota Gazurek

Członkowie:                    

Dr Justyna Adamiak

Dr Paulina Aleksander-Szymanowicz

Dr Marta Curyło

Dr Katarzyna Filar-Mierzwa

Dr Mariusz Janusz

Wioleta Kawa

Ewa Kołodziej

Mgr Agnieszka Kreska-Korus

Dr Aleksandra Kulis

Mgr Marta Mendel

Dr Katarzyna Ogrodzka

Dr n. med. Szymon Pasiut

Mgr Piotr Słomiński 

Mgr Grażyna Stanisławczyk

Dr Joanna Stożek