Przewodniczący:

Prof. nadzw. dr hab. Marek Pieniążek

Z-ca Przewodniczącego:

Dr hab. Piotr Mika

Członkowie:

Dr hab. Aneta Bac

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Czamara

Dr hab. Jacek Durmała

Dr Francesca Ferri 

Dr hab. Joanna Golec 

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Kałamacka

Dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka 

Dr Marek Kiliański

Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk

Prof. dr hab. Leszek Kołodziejski

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

Prof. dr hab. Med. Tomasz Kostka

Prof. dr hab. Krystyna Księżopolska-Orłowska

Prof. dr hab. Jolanta Kujawa

Prof. dr hab. Jacek  Lewandowski

Prof. dr hab. Henryk Marona

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Mędrela-Kuder

Dr hab. Anna Mika

Prof. nadzw. dr hab. Bartosz Molik

Prof. dr hab. n. med. Józef Opara

Prof. dr hab. Maciej Pawlak 

Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch 

Prof. nadzw. dr hab. Teresa Pop

Prof. nadzw. dr hab. Anna Skrzek

Dr hab. Joanna Sobiecka

Dr hab. Agnieszka Suder

Prof. dr hab. Jan Szczegielniak

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Szyguła

Dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

Prof. nadzw. dr hab. Jakub Taradaj

Hanneke van Bruggen

Dr Tomasz Włoch

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Dr Izabela Załęska

Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

Prof. nadzw. dr hab. Marek Żak

Prof. dr hab. Jerzy Żołądź