Przygotowana zostanie publikacja zawierająca streszczenia prac konferencyjnych. Planowane jest także wydanie monografii. Ponadto, po spełnieniu wymogów redakcyjnych, będzie możliwość publikacji prac w czasopismach:

-   Rehabilitacja Medyczna (11 punktów MNiSW)

-   Antropomotoryka (9 punktów MNiSW)

-   Dermatologia Estetyczna (4 punkty MNiSW)

-   Kosmetologia Estetyczna (4 punkty MNiSW)