Szanowni Państwo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych, odbywających się podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii”, która odbędzie się z okazji 15‑lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w  dniach 20-22 kwietnia 2017 roku.

 

Na warsztaty mogą zapisywać się osoby, które nie są uczestnikami konferencji.

 

 

WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ KOMITET ORGANIZACYJNY

Zgłoszenia przyjmowane są na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie maila proszę wpisać „Zgłoszenie na warsztaty” a  w treści maila proszę podać numer i tytuł warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika.

Zgłoszenie będzie ważne po dokonaniu wpłaty na konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 18 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu na konto).

Konto do wpłat: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO XI O. w Krakowie: 04 1240 4722 1111 0000 4852 5020 z z dopiskiem: „RH2017 + imię i nazwisko uczestnika +nr warsztatów”.

 

1. Wykorzystanie technik korekcyjnych aplikacji kinesiotaping u pacjentów z niestabilnością stawu ramiennego

Podczas warsztatów uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności wykorzystania taśm elastycznych w określonych warunkach klinicznych. Kurs ten ma na celu dostarczenie uczestnikom wytycznych dotyczących sposobu łączenia różnych aplikacji kinesiotapingu. Uczestnicy szkolenia będą mieć okazję do nauki i praktyki specyficznych zastosowań związanych z określonymi dysfunkcjami stawu ramiennego. Podczas kursu uczestnicy zmierzą się z rozwiązywaniem problemów funkcjonalnych i nauczą się wykorzystywać specyficzne techniki korekcyjne tapingu skorelowane z procesem gojenia się stawów i tkanek miękkich.

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna.

Prowadzący: dr Andrzej Markowski

Dr Andrzej Markowski – adiunkt w Zakładzie  Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF. Prowadadzi własna praktykę fizjoterapeutyczną, w której korzysta z wielu metod i koncepcji: PNF, Mulligan Concept, Trigger Point Therapy, które skutecznie łączy z aplikacjami Kinesio Taping®, zwiększając efektywność leczenia i przyspieszając powrót do pełnej sprawności pacjentów. Autor podręcznika "Kinesiotaping".

Czas trwania: 4 godziny (180 min.)

Termin: czwartek - 20.04.2016, godz. 9.30-12.30

Miejsce: sala klubowa – pawilon socjalny

Uczestnicy: studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci, lekarze, masażyści

Ilość miejsc: 20

Koszt: 90 zł

Przygotowanie uczestników: strój sportowy, obowiązkowo zamienne obuwie, ostre nożyczki (najlepiej takie, które bez problemu przecinają cienki materiał bawełniany).

Dodatkowe informacje: każdy uczestnik otrzyma w ramach kursu rolkę taśmy Kinesio Tex Gold FP.

  

2. Zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych u pacjentów z zespołem skrzyżowania górnego (upper crossed syndrome)

Celem warsztatu jest przedstawienie zespołów dysbalansu mięśniowo-powięziowego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu skrzyżowania górnego (analiza nieprawidłowych napięć w układzie mięśniowo-powięziowym prowadzących do powstania zespołu skrzyżowania górnego; analiza postawy ciała i objawów u pacjentów z zespołem skrzyżowania górnego; omówienie powiązań dysfunkcji przepony, stawów skroniowo-żuchwowych, narządów wewnętrznych z zespołem skrzyżowania górnego; omówienie i pokaz technik pracy z układem mięśniowo-powięziowym u pacjentów z zespołem skrzyżowania górnego).

Forma warsztatu: zajęcia praktyczne

Prowadzący: mgr Krzysztof Jamka

Mgr Krzysztof Jamka - fizjoterapeuta, doktorant na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gdzie realizuje projekt doktorski dotyczący stosowania technik manualnych u pacjentów z zespołem skrzyżowania górnego. Fizjoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Ręki w Krakowie. Specjalizuje się w manualnych metodach pracy z pacjentem. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu metod mięśniowo-powięziowych, terapii manualnej, technik osteopatycznych i wisceralnych.     

Czas trwania: 2 godziny (90 min.)

Termin: czwartek - 20.04.2016, godz. 13.00-14.30

Miejsce: sala klubowa – pawilon socjalny

Uczestnicy: studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci, lekarze

Ilość miejsc: 30

Koszt: 30 zł 

Przygotowanie uczestników: strój niekrępujący ruchów, obowiązkowo obuwie zamienne

 

3. Dysfunkcje mięśniowo-powięziowe w obrębie miednicy

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z diagnostyką różnicową w dysfunkcjach mięśniowo-powięziowych obszaru miednicy oraz propozycja terapii tych dysfunkcji.

Prowadzący: mgr Teresa Gniewek 

Mgr Teresa Gniewek - wykładowca w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, posiada długoletnie doświadczenie w pracy z pacjentem, ukończyła liczne kursy z zakresu terapii manualnej, terapii tkanek miękkich i analizy ruchu.

Czas trwania: 2 godz. (90 min.)

Termin: czwartek - 20.04.2016, godz. 15.00-16.30

Miejsce: sala klubowa – pawilon socjalny

Uczestnicy: studenci fizjoterapii, fizjoterapeuci, lekarze

Ilość miejsc: 30

Koszt: 30 zł

Przygotowanie uczestników: strój sportowy, obowiązkowo obuwie zamienne

 

4. Snoezelen – Sala Doświadczania Świata jako metoda terapii zajęciowej.

Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości zastosowania niedyrektywnej stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Odniesienie do wybranych grup pacjentów. Zaznaczenie ośmiu zasad metodycznych.

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne w pracowni dydaktyczno-badawczej Sala Doświadczania Świata na terenie AWF w Krakowie.

Prowadzący: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann jest adiunktem w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sala Doświadczania Świata, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, autorka polskiej nazwy metody (Sala Doświadczania Świata) oraz podręcznika „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”.

Uczestnicy: terapeuci zajęciowi, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci oraz studenci tych kierunków

Ilość miejsc: 16 (2x8)

Termin: czwartek - 20.04.2016, godz. 14.30-15.15 i 15.30-16.15

Miejsce: Sala Doświadczania Świata - pawilon III, pok. 07

Koszt: 15 zł

Czas trwania: 1 godz. (45 min.)

Przygotowanie uczestników: swobodne ubranie, grubsze skarpety (przed wejściem do pracowni wymagane jest zdjęcie obuwia).

Dodatkowe informacje: http://www.polskietowarzystwosnoezelen.pl                  http://fundacjasensoria.pl

 

5. Dynamiczna stabilność postawy ciała

Celem warsztatów jest prezentacja i wykonywanie zadań ruchowych związanych z usprawnianiem kontroli postawy ciała.

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne

Prowadzący: dr Sylwia Mętel

Dr Sylwia Mętel - adiunkt w Zakładzie  Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ćwiczeń sensomotorycznych, terapii w wodzie, platformy wibracyjnej, metod specjalnych w fizjoterapii sportowej, fizjoterapii klinicznej w reumatologii oraz terapii zajęciowej w neurologii. Od 2012 roku jest także instruktorem terapii neuro-ortopedycznej i pracuje w Akademii NAPA  Berlin/Ingelheim. Dr Sylwia Mętel jest specjalistą fizjoterapii,  prowadzi praktykę fizjoterapeutyczną: Fizjoterapia personalna.

Czas trwania: 2 godz. (90 min.)

Termin: sobota 22.04.2016, godz. 14.30-16.00

Miejsce: hala gier sportowych

Uczestnicy: fizjoterapeuci, logopedzi, lekarze, studenci kierunków związanych z usprawnianiem kontroli posturalną

Ilość miejsc: 40

Koszt: 30 zł

Przygotowanie uczestników: strój sportowy, zamienne obuwie sportowe

 

6. Rehabilitacja zaburzeń chodu w chorobach neurologicznych - warsztat został odwołany!

 

 

7. Muzykoterapia w praktyce terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów - warsztat został odwołany!

 

8. Wzorce manipulacji w rozwoju dziecka

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z wzorcami manipulacji oraz ćwiczeniami je kształtującymi. Manipulacja jest fundamentem do osiągnięcia właściwej mobilności palców, która decyduje o efektywnym i ergonomicznym pisaniu, wykonywaniu czynności  samoobsługowych oraz wielu innych, które są wykonywane każdego dnia.

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna.

Prowadzący: mgr Agnieszka Żychowicz i mgr Klaudia Piotrowska-Madej

Mgr Agnieszka Żychowicz - fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny.

Klaudia Piotrowska-Madej - neurologopeda, pedagog specjalny, przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta metody F. Warnkego.

Uczestnicy: terapeuci zajęciowi, terapeuci integracji sensorycznej, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju.

Ilość miejsc: 20

Termin: sobota - 22.04.2016, godz. 14.30-16.00

Miejsce: sala 317 – pawilon I

Koszt: 20 zł

Czas trwania: 2 godz. (90 min.)

Dodatkowe informacje:  https://smarthandmodel.com

 

9. Techniki masażu manualnego w schorzeniach tkanki tłuszczowej - warsztat został odwołany!

 

10. Wykorzystanie systemów GPS do monitoringu obciążeń zawodników w sportach zespołowych na przykładzie piłki nożnej.

Systemy do monitoringu GPS są coraz szerzej stosowane w grach zespołowych zarówno podczas treningów, jak i regularnych meczów. Czujniki te, dzięki integracji zarówno modułu GPS oraz szeregu innych czujników (takich jak akcelerometr) pozwalają na precyzyjną lokalizację zawodników oraz pomiar obciążeń, jakim są poddawani przez cały czas trwania jednostki treningowej lub meczowej. Dzięki tej technologii możliwe jest m.in. zmniejszenie ryzyka urazów, zwiększenie obiektywizacji podczas oceny gotowości zawodnika do obciążeń meczowych, optymalizacja treningu. GPS w sporcie to technologia aprobowana przez FIFA i stosowana przez czołowe kluby sportowe – zarówno przez reprezentacje narodowe (w tym Reprezentację Polski), jak i czołowe kluby europejskie (Manchester City, Arsenal Londyn, FC Barcelona).

Czas trwania: 2 (90 min.)

Prowadzący: Jack Mc Creanor

Trener przygotowania motorycznego, wieloletni pracownik firmy STATSports, na co dzień pracujący z zespołami piłkarskimi angielskiej ekstraklasy oraz z drużynami rugby, takimi jak: FC Liverpool, Manchester United, Everton i Aston Villa. Posiada szerokawiedzę na temat wykorzystania systemów GPS do diagnostyki oraz monitorowania zawodników, zarówno podczas codziennych treningów, jak i meczów. Warsztat będzie prowadzony w j. angielskim, z tłumaczeniem na j. polski.

Termin: czwartek 20.04.2017, godz. 15.00-16.30

Miejsce: Aula AWF Kraków

Uczestnicy: trenerzy, trenerzy personalni, fizjoterapeuci, nauczyciele w-f oraz wszyscy zainteresowani

Ilość miejsc: 100

Koszt:  10 zł dla uczestników konferencji, osoby z zewnątrz 30 zł

 

11. Trening reaktywny i decyzyjny w sporcie z wykorzystaniem nowoczesnych systemów fotokomórkowych.

Bycie najszybszym na torze, boisku czy lodowisku w trakcie meczu nie zależy tylko od bycia najszybszym w sprincie na 40 metrów czy w teście zwinności. Trenerzy i naukowcy na całym świecie używają obecnie terminów takich jak „prędkość w grze”, „prędkość sportowa” lub „specyficzna prędkość”, aby opisać zdolność do bycia szybkim, kiedy jest to potrzebne najbardziej oraz pozornie szybszym niż pozostali zawodnicy na boisku.

Do rozwoju takich zdolności pomocne są treningi opierające się na tzw. wzorach reaktywnych, decyzyjnych oraz slalomach zadaniowych, podczas których zawodnicy otrzymują dodatkową motywację podczas poprawy czasu reakcji, czasu inicjacji ruchu, zdolności do szybkiej zmiany kierunku i podejmowania decyzji. Co ważne, obecnie taki trening jest ściśle dopasowany do wykonywanej dyscypliny sportowej. Podczas warsztatów można będzie zapoznać się ze możliwościami sprzętowymi wykorzystywanymi na całym świecie – tylko w Polsce ta technologia jest stosowana zarówno przez prywatne placówki, centra treningowe (takiej COS) oraz profesjonalne placówki (Rehasport Clinic, Enel-Med) a także uniwersytety (AWF Kraków, AWF Wrocław, AWF Gdańsk).

Prowadzący: Roman Bednorz

 Fizjoterapeuta, inżynier medyczny. Specjalista ds. systemów do obiektywizacji obciążeń w sporcie. Od kilku lat z sukcesem wdraża najnowocześniejsze systemy diagnostyczne w ośrodkach sportowych na terenie RP, zarówno prywatnych (Rehasport Clinic, Enel-Med, Olimp-Labs), państwowych (COS Cetniewo, COS Szczyrk) jak i uczelniach wyższych (AWF Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Katowice i Kraków). Regularnie zdobywa nową wiedzę na szkoleniach dedykowanych dla diagnostyki sportowej w kraju i za granicą, a także wspomaga placówki w przygotowaniu profesjonalnej baterii testów dedykowanych dla danej dyscypliny sportowej (m.in. w hokeju na lodzie - dla drużyn PHL, piłki ręcznej, koszykówki i piłki nożnej).

Czas trwania: 2 (90 min.)

Termin: czwartek 20.04.2017, godz. 13.15-14.45

Miejsce: Aula AWF Kraków

Uczestnicy: trenerzy, trenerzy personalni, fizjoterapeuci, nauczyciele w-f oraz wszyscy zainteresowani

Ilość miejsc: 100

Koszt:  10 zł dla uczestników konferencji, osoby zewnątrz z 30 zł

 

  

WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE:

Zapisy na te warsztaty bezpośrednio u organizatorów - informacja poniżej

1. TECHNIKA BIOSTYMULACJI SKÓRY Z WYKORZYSTANIEM PEELINGÓW CHEMICZNYCH - Warsztat został odwołany.

 

2. FOTODYNAMICZNE PEELINGI CHEMICZNE W ODMŁADZANIU SKÓRY - ZASTOSOWANIE KWASU FERULOWEGO, SZIKIMOWEGO I FITOWEGO

Chemiczne peelingi fotodynamiczne opierają się na synergii działania światła LASERA LLLT lub LED oraz kwasów organicznych z substancjami światłoczułymi. Działanie terapeutyczne widoczne jest szczególnie w obrębie keratynocytów i fibroblastów, a w mitochondriach pochłonięta energia świetlna daje przyrost energii komórkowej i aktywację syntezy kwasów nukleinowych. Spektakularnym efektem tego  jest WIDOCZNE ODMŁODZENIE skóry oraz poprawa jej różnych problemów. Technologia peelingów PDT CHANTARELLE w synergii ze światłem pozwala na korekcję objawów starzenia skóry w sposób nieinwazyjny bez skalpela - niższymi stężeniami kwasów osiągamy wysoką skuteczność przy minimalizacji ryzyka podrażnień! Substancje światłoczułe (bio-chromofory) które absorbują światło lasera są pochodzenia roślinnego i są bezpieczne dla skóry. Chemiczne peelingi fotodynamiczne CHANTARELLE są dedykowane dla wszystkich rodzajów cery.

Forma warsztatu: Zajęcia praktyczne, prezentacja multimedialna.

 Prowadzący: dr Marcin Wasylewski 

Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił doktorat z zakresu biochemii. Głównym zainteresowaniem zawodowym są badania biochemii białek i peptydów pełniących różne funkcje. Zajmuje się także neurochemią i toksykologią. Prowadzi badania naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz licznymi ośrodkami naukowymi w Europie. Doświadczony wykładowca akademicki na kierunkach Kosmetologii, Dietetyki i Medycyny. 

Czas trwania: 5 h

Termin: 22.04.2017 godziny: 9.00 - 14.00

Miejsce: Laboratorium kosmetologii (budynek socjalny, s.42)

Uczestnicy: studenci kosmetologii, kosmetolodzy, lekarze.

Ilość miejsc: 22

Koszt: 100 zł

Przygotowanie uczestników: fartuch kosmetyczny lub lekarski, zamienne obuwie. 

Dodatkowe informacje: każdy uczestnik otrzyma w ramach kursu certyfikat oraz prezent kosmetyczny z linii Ferulashi Lipid Repair.

Więcej informacji i zapisy:  www.chantarelle.pl

 

3. SZTUKA MAKIJAŻU DZIENNEGO

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna

Celem warsztatu jest nauka uczestników skorygowania bądź ukrycia niedoskonałości skóry w taki sposób, aby uzyskać najbardziej naturalny efekt. Proste wskazówki pomogą jak w odpowiedni sposób postępować z makijażem dziennym i dzięki temu uzyskać bardzo naturalny efekt.

Program warsztatów:

1. Przybory i produkty niezbędne do wykonania makijażu

2. Przygotowanie twarzy pod makijaż

3. Dobór kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych

4. Techniki korekcyjne twarzy

5. Techniki wykonania makijażu dziennego

6. Makijaż dzienny „krok po kroku”

7. Makijaz make up „no make up”

Prowadzący: mgr Anna Żarko 

Mgr Anna Żarko – wizażystka, wykładowca w zakresie wizaż i stylizacja. Doświadczenie zdobywa od lat przy sesjach zdjęciowych dla mody, pracy regionalnej czy firm katalogowych. Stale współpracuje

z zagranicznymi markami ślubnymi dla których przygotowuje projekty i wykonuje makijaże ślubne. Tworzyła wizerunki przy konkursach piękności oraz prestiżowych pokazach mody. Współpracuje

z prasą regionalną, radiem i telewizją przy spotach reklamowych i programach rozrywkowych. Prowadzi szkolenia min. z zakresu doradztwa wizerunkowego dla firm, osób prywatnych, szkoleń

z zakresu wizażu i stylizacji oraz warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania: 3 godz. (135 min.)

Termin: 22.04. 2017 godziny: 9.00 - 11.15

Miejsce: Laboratorium kosmetologii

Uczestnicy: studenci kosmetologii, osoby zainteresowane sztuką makijażu ?

Ilość miejsc: 15 

Koszt: 100zł (gratis dyplom i zestaw kosmetyków Glazel )

Przygotowanie uczestników: zestaw własnych pędzli do makijażu

Zapisy i wpłaty : Agata Bies 793 909 800 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. MAKIJAŻ MEDYCZNY 

Forma warsztatu: ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna

Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości i przedstawienie możliwości zastosowania zabiegów kamuflażowych z wykorzystaniem technik makijażu medycznego w celu ukrycia zmian skórnych i poprawy wyglądu skóry dotkniętych różnymi problemami 

Program warsztatów:

1. Rodzaje makijażu korygującego

2. Makijaż korygujący czasowy

3. Makijaż korygujący trwały

4. Przybory i produkty niezbędne do wykonania makijażu

5. Techniki korekcyjne stosowane przy zmianach skórnych

Prowadzący: mgr Anna Żarko 

Mgr Anna Żarko – wizażystka, wykładowca w zakresie wizaż i stylizacja. Doświadczenie zdobywa od lat przy sesjach zdjęciowych dla mody, pracy regionalnej czy firm katalogowych. Stale współpracuje

z zagranicznymi markami ślubnymi dla których przygotowuje projekty i wykonuje makijaże ślubne. Tworzyła wizerunki przy konkursach piękności oraz prestiżowych pokazach mody. Współpracuje

z prasą regionalną, radiem i telewizją przy spotach reklamowych i programach rozrywkowych. Prowadzi szkolenia min. z zakresu doradztwa wizerunkowego dla firm, osób prywatnych, szkoleń

z zakresu wizażu i stylizacji oraz warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania: 3 godz. (135 min.)

Termin: 22.04 godziny: 11.45-14.00

Miejsce: Laboratorium kosmetologii

Uczestnicy: studenci kosmetologii, osoby zainteresowane sztuką makijażu 

Ilość miejsc: 15-16

Koszt: 150zł (gratis dyplom i zestaw kosmetyków Glazel )

Przygotowanie uczestników: zestaw własnych pędzli do makijażu

Zapisy i wpłaty : Agata Bies 793 909 800 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. DEEPPHYTOPEELING Peeling głęboko złuszczający- alternatywa dla peelingów medycznych. - Warsztat został odwołany.

  

6. Stabilizacja stawowa oraz kształtowanie siły mięśniowej z wykorzystaniem taśm Thera-Band

Przyrost siły mięśniowej oraz stabilizację poszczególnych stawów i kręgosłupa osiągnąć możemy przy zastosowaniu małych przyborów terapeutycznych, a niekoniecznie wielkich stacji treningowych zajmujących sporo miejsca. Dobór odpowiednich przyborów, intensywność i zakres ćwiczeń, tempo ich wykonania zależą od programu ustalonego przez terapeutę.

Profesjonalna, celowa terapia z użyciem oryginalnych taśm, tubingów oraz piłek Thera-Band® umożliwia pełną kontrolę uzyskanych postępów. W zależności od możliwości oraz celów terapeutycznych lub treningowych dobieramy odpowiedni sprzęt, rodzaj oporu oraz wielkość. Podczas ćwiczeń zwracamy bardzo dużą uwagę na postawę, pozycję wyjściową, oraz na to, czy ćwiczący wykonuje zadanie według ustalonych wzorców ruchowych. Inne wartości oporowe dobierzemy dla osób starszych i dzieci, inne natomiast dla osób o wyższym stopniu wytrenowania. Przybory te często stosowane w korekcji wad postawy przyczyniają się również do uatrakcyjnienia ćwiczeń z dziećmi. Ich wielofunkcyjność i kolorystyka zachęcają małych pacjentów do wykonywania prostych ćwiczeń przy zastosowaniu metod zabawowych.

Forma warsztatu: wykład teoretyczny i ćwiczenia praktyczne

Prowadzący: :  Józef Spałek

Józef Spałek - Założyciel Thera-Band® Academy Polska. Autor oraz międzynarodowy wykładowca wielu programów szkoleniowych z zakresu: treningu przygotowania motorycznego, Medical Fitess oraz terapeutycznych metod specjalistycznych z zastosowaniem przyborów Thera-Band®.

Master Trainer Thera-Band® Academy. Trener przygotowania motorycznego ze specjalizacją analiza funkcjonalna, sensomotoryka i profilaktyka urazów. Autor wielu publikacji z dziedziny terapii, fitnessu                         i sportu. Długoletni współpracownik wielu Uczelni Wyższych. Wyłączny przedstawiciel firmy Thera-Band® na Polskę.

Czas trwania: 2 godziny (90 min.) 

Termin: sobota - 22.04.2016 godz.14.30-16.00

Miejsce: Zespół Hal Gimnastycznych (ZHG)

Uczestnicy: otwarte, do 20.03.2017 zapisują się uczestnicy Konferencji WWR AWF Kraków, po tym terminie pozostałe osoby, szczególnie polecane dla fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów oraz studentów wszystkich wydziałów AWF

Ilość miejsc: 60

Koszt: Cena warsztatu to 25 zł.

Przygotowanie uczestników: strój sportowy, obowiązkowo zamienne obuwie

Dodatkowe informacje: Każdy z uczestników otrzyma limitowaną wersję taśmy 2,5 m.

Zapisy: http://www.tb-polska.pl/szkolenia/fizjoterapia/warsztaty-stabilizacja-stawowa-oraz-ksztaltowanie-sily-miesniowej-z-wykorzystaniem-tasm-thera-band-2