Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii”, która odbędzie się z okazji 15‑lecia istnienia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w  dniach 20-22 kwietnia 2017 roku. Konferencja połączona będzie z  obchodami 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „Szansa”. Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii - kierunków prowadzonych przez nasz Wydział. Podczas Konferencji przewidziane są także warsztaty szkoleniowe oraz część wystawowa firm zainteresowanych tematyką konferencji.

Dear Colleagues!

We are honoured to invite you to the Jubilee Conference "New Challenges in Physiotherapy, Occupational Therapy and Cosmetology" which will be held on April 20-22, 2017 to celebrate the 15th anniversary of the Faculty of Motor Rehabilitation at The University of Physical Education in Krakow. The conference will be combined with the celebration of the 50th anniversary of the Students Scientific Association of Motor Rehabilitation “Chance”. The aim of the conference is to exchange ideas and experiences, and to present current research trends in the field of physiotherapy, occupational therapy and cosmetology – courses conducted by our Faculty. The conference will also include training workshops and exhibition of companies interested in the subject of the conference.

 

W imieniu Komitetu Naukowego

On behalf of Scientific Committee

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

On behalf of the Organizing Committee

 /-/ /-/
prof. nadzw. dr hab. Marek Pieniążek dr med. Jacek Głodzik